• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Anabilim Dalı Kat 3 ve 5 PK 34293 Çapa-İstanbul

İstanbul Tıp Fakültesi’nde Kurulan Tubero Skleroz Ünitesi